แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 07 23c 001

23 กรกฏาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมฟาร์เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ของนายศุภชัย มิ่งขวัญ และได้มอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกร 3 ราย คือ นายศุภชัย มิ่งขวัญ นายสาคร ดวงมะณีย์ และนางปนิดา บุบผามาลัย

 

ข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภา วงษ์สุข /กลุ่มเผยแพร่/สลก