2561 08 08 004

วันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 8.30น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อม นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ต่อไป ณ อำเภอ ท่ายาง-บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก.8 ส.ค.61