2561 08 08 021

วันที่8ส.ค.61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธาน “มอบถุงยังชีพและหญ้าแห้งอัดฟ่อนให้เกษตรกร” โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก.8 ส.ค.61