แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 08 15 004

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  ฯลฯ ร่วมเป็นประธานเปิด  การประชุมเชิงปฎิบัติการ  เรื่อง การบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข  พื้นที่ กทม.และพื้นที่รอยต่อ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมร่วมอภิปราย การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  ณ โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี  15 ส.ค.61

 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่ สลก