2561 08 15 002

วันที่ 15 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น.  นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรต้นแบบกรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ณ โรงแรม รามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ในการฝึกอบรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15-21 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ และบ้านสวนรีสอร์ทจุรีปันสุข   จ.สุพรรณบุรี บุคลากรต้นแบบรุ่นที่ 1 ที่เข้ารับการอบรบ จะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงอาทิ เช่น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คุณเพชรพริ้ง สารสิน พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ และได้ศึกษาดูงานเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆในการปฎิบัติงานที่ จ.สุพรรณบุรี

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก.15ส.ค.61

ข่าว กฤติกา สีหาบุตร เผยแพร่ สลก.