แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 08 20 001

 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน ฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐหลักสูตร “การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online ) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น Company user maker ด้านจ่ายเงิน และ Company User Authorizer ของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาค จำนวน 720 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลลูม ชั้น 3    โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ กิตติพรรร จินดามัง ข่าว กฤติกา สีหาบุตร /กลุ่มเผยแพร่/สลก