2561 08 20a001

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 16.45 น.
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนและ เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร พร้อมนี้ได้ เยี่ยมชมบูธแสดงผลสำเร็จของเกษตรกรและประชาชน ในแนวคิด “ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น” โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์

 
 ข่าว จิราภา วงษ์สุข /ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด/กลุ่มเผยแพร่/สลก.