แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

30 08 61 005

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และจะให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรต่อไป

ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. 30 ส.ค. 61