แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 09 04 001

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์รวบรวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร ตามพระราชดำริ ครั้งที่1/2561 ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ข่าว/ภาพ วีระวัฒน์ วะชุม

เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.  04 ก.ย. 61