แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 09 05 001

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนางานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ขอเชิญชิม ชม ช็อปในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ​

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง /ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม