แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 09 11 001

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 และชี้แจงแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายอวยชัย  ชัยยุทธโธ ผอ.กผง.  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่   10 - 11 กันยายน  2561  ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น  จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก. 11 ก.ย. 61