1

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ในฐานะที่ปรึกษาการจัดประชุมฯ ร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก ครั้งที่ 19 และการสัมมนาวิชาการขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (The 19th International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnotiscians & OIE Seminar, 19th ISWAVLD, 2019) ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินอย่างบูรณาการร่วมกัน ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ประกอบด้วยคน (Human) สัตว์ (Animal) และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยห้องปฎิบัติการและการประกันห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนดของ OIE ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของโลก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ภาพ/ข่าว กรมปศุสัตว์ 

เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. 12 ก.ย. 61