2561 10 10 001

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่13 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม /กลุ่มเผยแพร่ / สลก