แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

S 19906600

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  เวลา 14.30  น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ราชการปศุสัตว์เขต 5 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่ ณ  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่


ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด ข่าว จิราภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก