แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 10 30 001

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพงานคลังสำหรับพันธมิตรงานคลัง" กรมปศุสัตว์ ปี 2562 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก