2561 10 30 001

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพงานคลังสำหรับพันธมิตรงานคลัง" กรมปศุสัตว์ ปี 2562 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก