แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 10 30b 030

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Liang Xiong รองอธิบดีกระทรวงเกษตร เขตปกครองตนเองมณฑลกว่างซี และคณะ ในโอกาศเข้าพบหารือ ในการหารือครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางปศุสัตว์ รวมถึงการพบกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปปศุสัตว์รายกลางและรายย่อยเพื่อสร้างสัมพันธ์ทางการค้าต่อไป ณ ห้องประชุม1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก