แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 10 30c 003

“รมว กษ หารือ ผอ.ใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (โอไออี) เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ และลดปัญหาเชื้อดื้อยาโดย OIE เสนอช่วยไทยสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในฐานะประเทศสมาชิก” นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือกับ ดอกเตอร์โมนิก เอลัว ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health หรือ โอไออี) ในระหว่างการประชุมระดับโลกว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา ดร. โมนิก เอลัว แจ้งว่าโอไออียินดีให้การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในไทยและพร้อมมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประเทศไทย ในฐานะที่ไทยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่ผ่านมาด้วย นอกจากนี้ โอไออี เตรียมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสัตวแพทย์บริการ (OIE Collaborating Center on Veterinary Services Capacity Building) ซึ่งมีเพียง 5 แห่งทั่วโลก ในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อาเจนตินา เซเนกัล และไทย โดยโอไออีจะใช้ศูนย์ความร่วมมือดังกล่าวเป็นฐานในการฝึกอบรมสัตวแพทย์ในแต่ละภูมิภาคให้มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการควบคุมโรคสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอไออี เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์ และกฎระเบียบด้านการค้าสินค้าสัตว์บกและสัตว์น้ำระหว่างประเทศ (International setting body) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 182 ประเทศ สำนักงานใหญ่ของโอไออี ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รมว เกษตร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา OIE ได้รับรองให้ประเทศไทย โดยกรมปศุสัตว์จัดตั้งห้องปฏิบัติการแลบอ้างอิง สำหรับโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคแท้งติดต่อในโค กระบือ แพะ แกะ (OIE Reference Laboratory) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญและใช้เป็นข้อกีดกักทางการค้า รมว เกษตรฯ ขอบคุณ OIE ที่ได้จัดตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย ทำให้หน่วยงานของไทย เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง มกอช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประสานความร่วมมืออย่างดี กับ ไอไออี เสมอมา รมว เกษตร กล่าวในตอนท้ายว่าประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือกับ โอไออี ในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ และลดปัญหาเชื้อดื้อครับยาในภาคเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไป ในการหารือครั้งนี้ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูตฝ่ายเกษตร ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม ได้เข้าร่วมหารือด้วย เพื่อขยายความร่วมมือกับ โอไออี และผู้แทนประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก