2561 10 31 001

31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม การจัดงานหมูแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี หอการค้าจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมต่างๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ จะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / ภาพข่าว ฉัตรชัยนวลปลอด เผยแพร่ฯสลก. 31/10/61