แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 11 26 022

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่36 โดยมีนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงายการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 49คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการ มีความรุ้ความเข้าใจ มีอุดมการณ์ และปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี การสำนึกของข้าราชที่มีคุณธรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งจัดระหว่างวันที่26-30พย61 ณ Bangkok Oasis Hotel กรุงเทพฯ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก