2561 11 30 009

วันที่ 30 พ.ย. 61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชมวิธีการดำเนินงานทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para soil cement)  โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการฯ พร้อม นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลฯ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการฯผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดฯ ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para soil cement) ณ ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.