แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 12 03 002

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค.2561 เวลา 10.30 น. นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ เรื่อง "จัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA" ซึ่งมี 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เมืองนวัตกรรมอาหาร ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย  สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และกรมปศุสัตว์ โดยมี  นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รมว.พณ. เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / กรุ่มเผยแพร่ / สลก