2562 01 05 001

วันที่  10 มค. 62 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามแผนและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม ณ ตึกสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

ภาพ เอก นกแสง / ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์