แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 14b 003

14 มกราคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตรวจราชการภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก