แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 15 003 
15 มกราคม 2562
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประชุม ครม.สัญจร ณ มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมต้อนรับ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก