แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 15b 002

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า โดยมีนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ และ นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์สัตว์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก