แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

17 01 62 001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 –19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
วันที่ 17 มกราคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเข้าร่วมงาน รัฐมนตรีพร้อมคณะฯ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำลอง จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้างานฝั่งสวนอัมพร ต่อด้วยอาคารเลโก้ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ตลาดน้ำในฝัน ร้านมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และตลาดบกวิถี 4 ภาค เป็นต้น
 ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ,ฝ่ายโสตฯ กองเกษตรสารนิเทศ