แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 21 011
วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  มอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดี และความห่วงใยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อไป ทั้งนี้ สำหรับบุญกุศลในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญมอบให้เจ้าของกระเช้าของขวัญเหล่านี้ ที่ร่วมนำมาส่งความสุขให้กรมปศุสัตว์
 ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว กรมปศุสัตว์