แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 22b 001

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์สุกร ที่ตรวจยึดได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และกองสารวัตรและกักกัน ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม. รายละเอียดคลิก

vdo แถลงข่าวคลิก

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว นางสาวพจนา เทพทอง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก