แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 02 05b 010

วันอังคารที่ 5 ก.พ.62 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม  นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤชัย ผู้แทน ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และคณะผู้บริหาร  ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้จำหน่ายหญ้าบ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมี นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และทีมงาน ให้การต้อนรับ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก