2562 04 04 001

วันพฤหัสบดีที่ 4/4/2562 เวลา 10.00-11.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช  สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล  ผอ.สำนักควบคมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  นายสัตวแพทย์โสภัช  ชวาลกุล ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ที่นำคณะเกษตรกรรายย่อยจากภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ เข้าพบและขอบคุณที่ช่วยผลักดันมาตรการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ได้ผล ทำให้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.50 บาท แม้จะยังไม่ได้สูงจนมีกำไร แต่ช่วยให้เกษตรกรอยู่ได้และมีกำลังใจในการทำอาชีพนี้ต่อไป ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ ถ.ราชดำเนินนอก กทม.

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม เผยแพร่ฯ สลก.