แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 04 18c 001
วันที่ 18 เมษายน 2562 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบาย มาตรการการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยโดยมีนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ และคณะเข้าร่วมประชุมในการนี้ นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินการเข้มงวดเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคที่ผ่านมาของประเทศไทย ด้วยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
 
นายลักษณ์ฯ กล่าวว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโรคที่ไม่ได้ติดต่อสู่คน แต่ถ้าระบาดฟาร์มสุกรไหนอัตราการตายของสุกรจะสูง ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสูง ไม่ต่ำกว่าแสนล้าน ทั้งนี้ โรคนี้ยังไม่ได้เกิดที่ประเทศไทย แต่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศเวียตนาม และกัมพูชา และเนื่องจาก การเดินทางไป-มาของประชาชนตามแนวชายแดนไทยอาจมีผู้นำเข้ามา รวมทั้งการขนส่งสุกรและผลิตภัณฑ์ จึงได้มีการประกาศห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก