แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 04 29 001
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมหารือร่วม Dr. Maria Eduarda de Serra Machado (Agricultural Attache') ทูตเกษตร สถานทูตบราซิล ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรป. กสก. และ อยส. เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในความร่วมมือประเด็นด้านการค้าในสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ เนื้อโค ผลพลอยได้จากสัตว์ โคมีชีวิต น้ำเชื้อพันธุ์โคแช่แข็ง และลูกไก่และไข่ฟัก ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านต่างๆ ซึ่งประเทศบราซิลและประเทศไทย มีกำหนดจะทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตร ประเทศบราซิลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย เพื่อการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและสนับสนุนทางด้านวิชาการต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.

ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย สลก.