แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

01 05 62d 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1พฤษภาคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา ครั้งที่ 17/2562 โดย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โรงโคนมสวนจิตรลดาเดิม ด้านถนนศรีอยุธยามีพื้นที่คับแคบ จึงย้ายไปยังบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนจิตรลดา ในบริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นโรงโคนมระบบโมเดิร์นฟาร์มบนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ สามารถรองรับโคนมได้ 50 ตัว ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงสมัยใหม่ เช่น ระบบรีดนมอัตโนมัติ ระบบกำจัดมูลโคอัตโนมัติ  ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน คอกอนุบาล คอกพักโคนมและโรงรีด คอกคัดโค คอกโคเนื้อ คอกกระบือ ช่องสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค คอกโคป่วย อาคารเก็บปุ๋ยและอาหารสัตว์ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ โดยจะทำพิธีเปิดโรงโคนมใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และเปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาดูงานต่อไป
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.