แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

01 05 62b 001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะประชุมติดตามความก้าวหน้า และตรวจรับพัสดุตรวจสอบงานก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา จำนวน 1 โครงการ งวดที่ 3 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.