แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 05 07b 040

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์  เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว  พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ  นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมขบวนอิสริยยศฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ และพระโคเพิ่ม พระโคพูล เข้าร่วมขบวนในการซ้อมใหญ่  ในวันอังคารที่  7  พฤษภาคม  2562   เวลา 07.30 น.(ข่าวเพิ่มเติม)