แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 06 01 006

วันนี้(วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562) เวลา 9.30 น. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิด "งานวันดื่มนมโลกประจำปี 2562 " ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดขึ้นในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ (Livestock Expo 2019 ) "เปิดบ้านปศุสัตว์คัดสรรสิ่งดี 77 ปี  เพื่อคนไทย" โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ  ณ  กรมปศุสัตว์  พญาไท  กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.