แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 06 06 001


วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้านานาชาติรายการ Princess’s Cup 2019 และการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2019 พร้อมด้วยนายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามชายแดน ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกัน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
เนื่องด้วยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้านานาชาติรายการ Princess’s Cup 2019 ในระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2562 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า กรุงเทพฯ และการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2019 ในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลแอนด์อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่มีประเทศต่างๆ ให้สนใจและเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก
ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในการเตรียมการจัดการแข่งขัน (ก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน) ประสานงานกับประเทศสมาชิกที่ประสงค์จัดส่งม้าเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับข้อกำหนด แนวทางและขั้นตอนในการนำม้าเข้าในราชอาณาจักร การเคลื่อนย้ายม้าในราชอาณาจักร และการส่งม้ากลับไปยังประเทศต้นทาง การจัดทำแผนเฝ้าระวังโรคในบริเวณจัดการแข่งขันและพื้นที่โดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพ การอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและนำออกราชอาณาจักร ตลอดจนควบคุมการเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.

ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย สลก.