2562 06 10 002

วันนพุธที่ 5 มิถุนายน 62 เวลา 08.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการหลวงด้านปศุสัตว์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" โดยมี นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วย นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่ปฏิบัติงานโครงการหลวงจากหน่วยงานต่างๆ ในกรมปศุสัตว์รวม 17 หน่วยงาน จำนวน 64 คน การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

ภาพ/ข่าว กรมปศุสัตว์

เผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประสัมพันธ์