2562 06 10 001

วันนี้(๑๐ มิ.ย.๖๒) นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้าง สถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยมี พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ ๙๐๔ เป็นประธานและรองประธานการประชุม พร้อมกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางไปดูสถานที่จริง ณสถานที่พักพิงสัตว์ หมู่ ๘ บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ภาพ/ข่าว กรมปศุสัตว์

เผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประสัมพันธ์