แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 06 27 001

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงานแถลงข่าว "การสร้างความชัดเจนในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" โดยมีคุณโศรยา บุนนาค นายกสมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) คุณโรเจอร์ โลหนันท์ เลขาธิการสมาคมฯ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสมาคมฯและผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงถึง วัตถุประสงค์ เจตนารมย์ ความเป็นมาในการช่วยเหลือสัตว์ของสมาคม ณ ห้อง Baccarat โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 

ข่าว พิจารณา สามมนจิตติ / ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.