แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 04 001

วันที่ 4 ก.ค. 62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมทางไกลด้วยระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง การชี้แจงแนวทางการควบคุม กำจัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์ ครั้งที่ 4 โดยมี น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผอ.ศทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพ / ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.