แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 08a 009

 

 

 

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และนายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมเทศบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

                   การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมาย 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง จำนวน 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 2,540 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 123,300 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 70 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ และการให้ความรู้คำแนะนำ เป็นต้น

ภาพ/เอก ข่าว/จิราภรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ(8/7/62)