แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ก.ค.2562เวลา 10.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ,พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 คณะกรรมการอำนวยการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ,ปศุสัตว์เขต1,ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี, นายอำเภอแก่งคอยและข้าราชการ,จิตอาสา,ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
​      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ทั้งนี้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติภายในงานมีการจัดกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน ที่ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด และปล่อยขบวนรถออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและมีกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมสันทนาการเพื่อรับของรางวัลต่างๆ มากมาย          
      ทั้งนี้กรมปศุสัตว์หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ เพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป ณ อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รายละเอียดคลิก