แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 22 001

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกัน โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ และ น.ส.วันทนา ยรรยงยศ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกันของหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกันจำนวน 11 หน่วยงานเข้าร่วมฟังการชี้แจงและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง เลขา รอธ.