แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

22 07 62 01

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr. Maria Eduarda de Serra Machado พร้อมคณะผู้แทนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในโอกาสเข้าหารือและเยี่ยมชมการส่งเสริมโคเนื้อและโคนมของไทย โดยคณะผู้แทน Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply of Brazil: MAPA และthe Brazilian Zebu Breeder Association (ABCZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้อง กับการปรับปรุงพันธุ์โคของประเทศบราซิล เดินทางมาศึกษาดูงานโคเนื้อและโคนมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการสุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โค การจัดการแปลงหญ้า และการจัดการ ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.