แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 23 011    
 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายจาตุรนต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    โดยการดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เป้าหมาย 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะอิน อำเภอบ้านแพรก อำเภอผักไห่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี อำเภอมหาราช อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอวังน้อย อำเภอเสนา และอำเภออุทัย คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 20,000 ตัว มีกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การสำรวจสภาวะโรค และการให้ความรู้คำแนะนำฯ (vdoพิธีเปิด) รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว มนัสยา ทัดทอง เผยแพร่ฯ สลก.