แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 62 001
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 การประชุมชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2563 และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยเลขานุการกรม ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ผู้แทนสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 244 รายแบ่งเป็น ข้าราชการ 151 ราย ลูกจ้างประจำ 93 ราย โดยกรมปศุสัตว์กำหนดจัดประชุมและจัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ ในระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย. 2562 ณ รร.แอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. / ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง เลขา รอธ.