แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 31b 007

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3  นายสัตวแพทย์ประเสริฐ  สรรเพชรชุดาญาน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม  อ.เมือง  พร้อมมอบเสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ยาสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  และตรวจเยี่ยม บริษัท สุรินทร์พอร์ก โปรดักส์ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ภาพ กิิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก