แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 13b 001
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รก.ผชช.ธานี ภาคอุทัย ผชช.กิตติ กุบแก้ว และนางวราคณา โตรส จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำโครงการเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ และเพิ่มทางเลือกอาชีพสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาด้านการตลาด กับ นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) บางเขน กรุงเทพฯ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก